Vil ha mer satsing på reiselivsutdanning

Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) ber i et høringsinnspill til den videregående opplæringen i Vesterålen om at det satses på en utdanning innen reiseliv i regionen.

Johnny Karlsen, styreleder i Vesterålen næringslivssamarbeid, håper på emn sterkere satsing på utdanning innen reiseliv.   Foto: Jørn Aune

Nyheter

I høringsinnspillet trekker styreleder Johnny Karlsen på vegne av foreningen frem at reiselivet i Vesterålen er i utvikling.

Han skriver at foreningen mener Fylkesdirektøren tidligere høringsutkast er for ensidig vinklet inn mot kostnadene av å ha kombinasjonsklasser av salg og reiseliv og service og sikkerhet (VG2, år to i den videregående utdanningen) ved Sortland videregående skole.

– Reiselivet i Vesterålen vokser i tråd med planen som Innovasjon Norge har gitt sin støtte til. I løpet av de nærmeste årene vil overnattingskapasiteten i Vesterålen øke med 30-40 prosent, skriver VNS i høringsinnspillet.

En rekke prosjekter

Næringslivssamarbeidet trekker også frem alle prosjektene som er årsaken til at kapasiteten øker, som nybygd hotell på Sortland med 250 sengeplasser, Quality Richard With på Stokmarknes med 320 sengeplasser, nytt suitehotell på Andenes med 15 suiter, Risøyhamn Sjøhus som åpnet i mai, Ringstad Sjøhus som utvider og får 24 dobbeltrom fra 2021/2022 og Hurtigrutemuseet på Stokmarknes som åpner sommeren 2021.

I tillegg trekkes prosjektet The Whale på Andøya frem, et prosjekt som er planlagt ferdig i 2023.


Grønt lys for The Whale

Gigant-prosjektet The Whale i Andøy kan fortsette.


– På bakgrunn av dette kan vi med sikkerhet si at arbeidslivets behov for lærlinger innenfor VG2 salg og reiseliv er større enn tidligere i Vesterålen. Dette gir grunn til å tilby studieretningen ved Sortland videregående skole, skriver VNS, og legger samtidig til at næringslivet i regionen vil få et større behov for læringer fra restaurant og matfaget.

I sin uttalelse tar VNS til orde for at det opprettes en restaurant- og matfaglinje i Vesterålen, samtidig som det trekkes frem at Opplæringskontoret i Vesterålen (OKiV) jobber med en selvfinansiert lærlingeskole innen samme studieretning. VNS ber om at Nordland fylkeskommune sørger for at kompetansebehovet dekkes gjennom å støtte OKiVs initiativ, om det ikke opprettes en egen linje for det ved Sortland videregående skole.


Satser sterkt på ny utdanning i Vesterålen

Opplæringskontoret i Vesterålen ønsker å komme i gang med utdanning innen kokk- og restaurantfaget allerede neste høst, og få permanent utdanning fra og med høsten 2022.


Mer enn dobler læreplassene

NVS trekker også frem i sin uttalelse at de har tatt initiativ til prosjektet "Vesterålen – Best på yrkesfag". Målet er et formalisert og tettere samarbeid mellom kommunene, skolene og næringslivet.

Samtlige kommuner i Vesterålen har gitt erklæring på at de vil inngå garantier om læreplasser.

Kommunene tilbyr ifølge VNS i dag 63 læreplasser, men med foreningens prosjekt som kommunene har blitt med på, har antallet læreplasser blitt mer enn doblet. Det vil inngås garantier for over 100 nye læreplasser innen sommeren 2020, skriver NVS i høringen.


– Det må satses tungt på yrkesfag

Næringslivet, skolene og kommunene i Vesterålen og Lødingen, med Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) i spissen, mener at de har alle svarene på hvordan den fireårige studiestrukturen i regionen bør bli.