Vil utrede fusjonsalternativer

Eierne av Vesterålskraft har gitt selskapet beskjed om å utrede mulighetene for en fusjon.

Halvard Pettersen er administrerende direktør i Vesterålskraft.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet skriver at en sammenslåing med et annet selskap kan gi fordeler for kunder, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Det trekkes frem at lavere nettleie, sikring av kompetansearbeidsplasser, økt verdiskapning, mer stabil avkastning og god forsyningssikkerhet i regionen er en del av fordelene det kan gi å inngå i en større enhet kan føre med seg.

– Når vi nå starter jobben med å utrede mulige modeller for fusjon, er utgangspunktet der vi er i dag med de ansatte og den kompetansen vi har. Vårt mål er å sikre at den kompetansen og de fagmiljøer vi har i dag forblir der de er og samtidig vil det vil gi oss mulighet til å inngå i et større fagmiljø slik at det på sikt vil komme både våre ansatte, kunder og eiere til gode, melder Halvard Pettersen – administrerende direktør i Vesterålskraft AS – i pressemeldingen.

Daglig leder av selskapet, Torbjørn Åsbakk, trekker frem at et ønsket resultat av en fusjon vil være å skaffe en enda lavere nettleie til kundene. I tillegg mener han det vil være enklere å tilpasse seg en fremtid med stadig nye, og skjerpende, krav fra myndighetene.

– Nettselskapet har et samfunnskritisk oppdrag, nemlig det å bygge og sikre en stabil strømforsyning som gjør bosetting og næringsutvikling mulig i vår region, sier han.

Selskapet understreker at de vil legge opp til en god dialog med de ansatte og tillitsvalgte i prosessen, og at målsettingen er at alle ansatte skal være med videre.