Frifunnet på grunn av utilregnelighet

En vesteråling er frifunnet for straffbare handlinger han utførte fordi retten mener det er tvil om hans tilregnelighet. Han må likevel betale erstatning til Nilsson Haras AS.

ERSTATNING: En vesteråling er frifunnet fra flere handlinger retten mener det er bevist at han gjorde på grunn av tvil om mannens tilregnelighet. Han må likevel betale erstatning for den ene handlingen. 

Nyheter

Vesterålingen hadde tre tiltalepunkter mot seg da Vesterålen tingrett behandlet saken.