Skolene forblir på gult nivå

Det kom torsdag nye strengere tiltak i samfunnet, og vi nærmer oss en ny lockdown, om ikke det blir en nedgang i tilfeller av korona. På skolene fortsetter man med samme farenivå som ved oppstarten i høst.
Nyheter

– Vi vi følger de regler og tiltak innenfor Gult nivå fastsatt av myndighetene, sier rektor ved Hadsel videregående skole, Janne A. Fredriksen-Stokkers i en epost til VOL.

Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt nivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket nivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt.

Kommuner med høy smitte må vurdere om videregående skoler skal gå over til rødt nivå. Ungdomsskoler må forberede seg på å innføre tiltak på rødt nivå.

Det skal være en høy terskel for å stenge skoler, og rødt nivå betyr at skolene fremdeles skal være åpne, heter det fra helsemyndighetene.
Dette gjelder fra barneskolenivå og opp til og med videregående.


Dette er trafikklysmodellen


Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.


– Og når det gjelder regjeringens råd for den kommende perioden så forholder vi oss selvfølgelig til dem, skriver Fredriksen-Stokkers.