Stortinget diskuterer Andøya – svarer neppe innen fristen

Tirsdag er fristen for Utenriks- og forsvarskomiteen å komme med en innstilling om ny langtidsplan for Forsvaret

Forsvarskomiteen på Stortinget diskuterer i disse dager fremtiden til Andøya flystasjon.   Foto: Stian Roen / Forsvaret

Nyheter

Det er VG som skriver at det kan bli brudd i forhandlingene om Forsvarets langtidsplan i Stortinget.

Sentralt i disse forhandlingene står også fremtiden til Andøya og flystasjonen. Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener de andre partiene forsøker å unngå debatt rundt blant annet Andøya flystasjon.

Fristen for å bli enig er satt til tirsdag, men ettersom opposisjonen krever mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner mer til Forsvaret i 2021, kan det ligge an til brudd i forhandlingene.

– Den eneste grunnen til å haste gjennom saken på tirsdag, er å unngå debatten om viktige saker som Andøya flystasjon, Heimevernets og Hærens oppbygging, kjøp av helikoptre og stridsvogner, langtrekkende luftvern og ny brigade i sør, slår Navarsete fast overfor NTB.

Komiteleder er Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet.

– Vi blir neppe ferdig innen fristen. Det blir nok ikke avgivelse fra komiteen innen fristen tirsdag, sier arbeiderpartipolitikeren til VG.

Statsråden på plass

Senterpartiets Liv Signe Navarsete uttaler til avisen at hun frykter at Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil lande planen fort, uten at det gjøres noen grep og legges mer penger på bordet, mens oppmerksomheten er rettet mot krisepakker og korona.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har også vært på plass i komiteen. Der har Andøya og flystasjonens fremtid vært nevnt. Statsråden har svart på spørsmål om innfasingen av P8 overvåkingsfly og flytting fra Andøya til Evenes.

Huitfeldt trekker overfor VG frem at hennes parti vil stemme for det de er for, og ser for seg vedtak med brede flertall.

– Jeg har oppfordret alle partiene til å legge seg innenfor ansvarlige økonomiske rammer, sier hun.

Neppe samme som sist

VG trekker frem at Høyre og Fremskrittspartiet i 2017, partiene satt da sammen i regjering, kom til enighet om en langtidsplan. Med på det forliket var også Kristelig Folkeparti og Venstre.

Hårek Elvenes, som er forsvarspolitisk talsmann i regjeringspartiet Høyre, mener samtalene har vært konstruktive.

– Vi forsøker å finne brede flertall der det er mulig, men jeg kan ikke si noe om sluttresultatet nå, sier han.

I alle opposisjonspartiene er det blitt lagt opp til økt bevilgning til Forsvaret, og at en bemanningsøkning for 2021 er nødvendig.