Vil prioritere fiksing av kunstgress og trimpark

Administrasjonen i Bø innstiller på at Lunahallen skal få nytt dekke.

Lunahallen kan få rehabilitert kunstgressdekket.   Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Av papirene til formannskapet i Bø denne uken, går det frem at rehabilitering av Lunahallen og nytt kunstgress i hallen er det som får høyeste prioritet når det gjelder tildeling av spillemidler i kommunen.

Det er i alt søkt om 240.000 kroner til prosjektet. FK Luna er søker. Lunahallen er prioritert øverst på listen av ordinære anlegg når det gjelder anleggsplanen i kommunen.

I tillegg henstilles politikerne å støtte et prosjekt i regi av Straume Idrettslag. Klubben ønsker å lage en trimpark og har søkt om 382.000 kroner til dette.

Det siste prosjektet blant ordinære anlegg på listen er Bøhallen SA, som har søkt om 230.000 kroner til rehabilitering av bassenget.

Alle tre prosjektene er overført fra den forrige planperioden.

Av nærmiljøanlegg er rehabilitering av dekke i ballbingen ved Straume skole prioritert øverst med 175.000 kroner, mens det er søkt om 153.000 kroner til å fikse dekket i ballbingen ved Steine skole.

Bø kommune har søkt om nærmere 2,1 millioner kroner til å utvikle museumsomårdet, en søknad som er datert så sent som 27. oktober, ifølge møtepapirene.

9. november søkte UL Midnattsol om 873.000 kroner til toalettbygg og lager.