Får 1,4 millioner til nytt prosjekt

Hvalsafari AS fra Andøy er tildelt omstillingsmidler fra Innovasjon Norge.

Illustrasjonsfoto  Foto: Jørn Aune

Nyheter

1,4 millioner kroner vil tikke inn på kontoen til Hvalsafari AS fra Innovasjon Norge. Det melder selskapet selv i en pressemelding. Ifølge meldingen kommer tilskuddet fra en ordning som kalles "Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen".

Prosjektet Hvalsafari AS har fått tilskudd til, handler om en videreutvikling av dagens tjenester, samtidig som de ønsker å finne nye produkter for å få turister til å bruke mer tid i nærområdene.

Oppstarten er planlagt i 2021 og det er ment å vare hele året. Prosjektets kostnadsramme er 1,8 millioner kroner, men summen kan bli høyere. I pressemeldingen understreker selskapet at de har valgt å bruke betydelig midler på prosjektet, til tross for at det er vanskelige tider.

Styremedlem i Hvalsafari AS, Glenn Maan, er fornøyd med at det kommer friske kroner til prosjektet.

– I en periode der det stort sett er negative nyheter som preger reiselivet, er det viktig for oss å kunne opprettholde en viss optimisme og aktivitet i selskapet. Målet er at dette skal gi oss gevinst til slutt, uttaler Maan.

Selskapet skal hente inn internasjonal ekspertise, i tillegg til at egne ansatte skal brukes. Ifølge meldingen fra selskapet skal hvalbiolog Mel Cosentino, som tidligere har jobbet som hvalforsker hos Hvalsafari, lede prosjektets vitenskapelige del.

Raquel De la Cruz-Modino fra Spania har sitt spesialfelt innen bærekraftig turisme og ressursforvaltning. Hun er lektor ved universitetet i La Laguna. Gabriella Bellazzi er den siste som er nevnt i pressemeldingen. Hun har sitt spesialfelt i digital markedsføring. Hun har vært engasjert i hvalturisme i Argentina.