Ser for seg ny rolle for Andøya flystasjon

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har funnet noe han kan bruke Andøya flystasjon til.

Andøya flystasjon kan bli brukt som base for allierte forsterkninger i forbindelse med krisesituasjon i Norge.   Foto: Stian Roen / Forsvaret

Nyheter

Det er TV2 som melder at Andøya, ifølge Kristoffersen, kan få en rolle som beredskapsbase for allierte fly.

Stortinget har vedtatt at flystasjonen skal nedlegges. Forsvarssjefen har tidligere ytret at Forsvaret skal eie store deler av flystasjonen, men at aktiviteten vil skaleres betydelig ned.

Men nå åpner altså Kristoffersen for al allierte skal få bruke Andøya flystasjon, om Norge havner i en krise eller krigssituasjon, der behovet for alliert forsterkning melder seg.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen  Foto: Jørn Aune

Må holdes operative

Han trekker frem at Forsvaret vil legge beslag på store områder, dersom en alliert forsterkning av Norge blir aktuelt. Han trekker også frem Bodø som en flystasjon som kan benyttes til dette formålet.

– Det er viktig for meg at flystripene holdes operative. Så lenge flystripene virker, har vi et sted å lande allierte forsterkninger, uttaler han til TV2.

Andøyas fremtid er blitt en sterk politisk markeringssak. Langtidsplanen for Forsvaret har vært til behandling, der blant annet temaet om Andøya førte til at Senterpartiet brøt forhandlingene tirsdag denne uka. Partiet står hardt på at Andøya flystasjon skal være base for maritime overvåkingsfly. Arbeiderpartiet har ikke vært like bombastiske, men har bedt om avklaring for bruken av arealene til flystasjonen.

Prioritet

Til TV2 opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Regjeringen prioriterer omstillingsarbeidet på Andøy ahøyt. Han forteller at hans departement for øyeblikket har forsvarssjefens anbefaling om Andøya oppe til behandling.

– Omstillingsarbeidet til Andøya-samfunnet har høy prioritet, understreker Bakke-Jensen, som også påpeker at det er viktig at Forsvarets behov rundt allierte forsterkninger blir ivaretatt, men at dette ikke skal være til hinder for utviklingen av samfunnet i Andøy.

Han peker også på at det er for tidlig å si noe konkret om når svar vil foreligge.


Dette vil Forsvaret beholde på Andøya

Tirsdag ble anbefalingen fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen lagt frem. Forsvaret vil fortsatt eie store deler av flystasjonen, blant annet alt av hangarer og sheltere.