Kaller vedtak for historisk tabbe

SV-politiker Marius Meisfjord Jøsevold er ikke imponert over langtidsplanen for Forsvaret.

Marius Meisfjord Jøsevold er vara på Stortinget for SV.   Foto: Arkiv

Nyheter

Meisfjord Jøsevold er vara på Stortinget for SV og møter for tiden som SV-representant. Han skriver i en pressemelding fra partiet etter dagens behandling av langtidsplanen for Forsvaret at flyttingen av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes er en historisk tabbe.

Han mener at konsekvensene nå er synlig i nesten alle deler av prosjektet.

– Dersom en får lengre forsinkelser, risikerer vi at kapasiteten for marin overvåking blir sterkt svekket i en tid med økende spenning, uttaler han i meldingen.

Han mener flertallet i Stortinget må få med seg disse konsekvensene. Han etterlyser også mer informasjon.

– Mange av forslagene om Evenes handler om å gi bedre informasjon til Stortinget. Dersom flertallet er så sikre på beslutningen de tok i i 2016 var riktig, bør de ikke være redde for å få mer informasjon, sier SV-politikeren, som trekker frem at dette er noe de skylder alle og spesielt Andøy-samfunnet.

I meldingen skriver han at de har fått med seg Senterpartiet på flere forslag. De vil be Stortinget om å be Solberg-regjeringen om å videreføre Andøya som base for maritime overvåkingsfly.

De vil også be om en fullstendig plan for flyttingen av den nevnte aktiviteten fra Andøya til Evenes, i tillegg til at de krever mer innsyn i prosessen, og legge frem kalkylene som legger til grunn for flyttingen. De krever også en bemanningsplan som skal sikre full operativ drift av basen på Evenes.