Arbeidsledigheten: Ned i Hadsel og Øksnes – opp i resten av Vesterålen

Hadsel og Øksnes har positiv tall på den siste oversikten fra NAV over arbeidsledigheten.

Arbeidsledighet går opp i Nordland i november.   Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Nyheter

Sammenligner en med tallene med oktober, er det 11 færre helt arbeidsledige i utgangen av november i Hadsel enn det var for en måned siden. I utgangen av oktober var det 104 registrert helt ledige i kommunen hos NAV, mens det på den ferske oversikten fra etaten, offentliggjort fredag morgen, er 93 helt ledige.

Øksnes har vært blant kommunene i Nordland med høyest ledighet de siste månedene, men også Øksnes opplever en nedgang i november. I oktober hadde kommunen registrert 96 helt ledige, mens det en måned senere er 89.

Men med en ledighet på 4,0 prosent, er Øksnes fortsatt blant kommunene i Nordland med høyest ledighet.

Ned totalt

Ser en på hele Vesterålen, er det en nedgang i antallet ledige på fire den siste måneden. Det er 18 færre ledige i Hadsel og Øksnes totalt, mens de øvrige tre kommunene står for en vekst i antallet ledige på totalt 14 personer.-

I Bø øker ledigheten fra 43 til 48, noe som tar kommunen inn på lista over de seks kommunene i Nordland med høyest ledighet i prosent med 4,2, mens Andøy øker fra 67 til 73. I Sortland er det registrert 125 helt arbeidsledige i slutten av november, som er tre flere enn i utgangen av oktober.

Tallene kommer frem av statistikker som NAV har sendt ut sammen med en pressemelding om situasjonen på arbeidsmarkedet for november i Nordland.

Når det gjelder delvis ledige er trenden motsatt for Øksnes. 96 delvis ledige er 12 flere enn i oktober.

Her har de andre kommunene positive tall. Hadsel går ned fra 67 til 55, Bø ned fra 32 til 27, Sortland ned fra 122 til 106, mens Andøy går ned fra 59 til 52.

Oppgang i Nordland

I Nordland fylke er det registrert 3.295 helt ledige ifølge de siste tallene. Det vil si at 2,6 prosent av den arbeidsføre befolkningen i fylket er helt arbeidsledige nå, som er en oppgang på 160 personer i forhold til oktober. Da var ledigheten på 2,5 prosent.

Blant kommunene i Vesterålen ligger Øksnes (4,0), Bø (4,2) og Andøy (3,2) over prosentdelen for Nordland, mens Sortland og Hadsel (begge 2,3) ligger under.

I pressemeldingen skriver NAV at ledigheten var på 1,9 prosent i november i 2019.

Antallet delvis ledige går ned med 86 personer i forhold til oktober.

Avdelingsdirektør ved NAV Nordland, Petter Bugge Richardsen, sier i pressemeldingen at de ser en ny tendens i markedet.

– Vi er bekymret for antallet korona-smittede og virkningen smitteverntiltakene gir for ulike deler av næringslivet. NAVs utfordring fremover blir å få ledige fra bransjer med stor ledighet over i deler av markedet som etterspør arbeidskraft, sier han.

Antallet permitterte i Vesterålen gikk ned med 17 personer i november. Bare Andøy hadde en økning med i alt fire nye registrerte permitterte.