Brukte nær 110 millioner på eiendom i november

Det ble solgt eiendommer og boliger for tett innpå 110 millioner kroner forrige måned, der en næringseiendom i Bø var den dyreste enkelteiendommen.

En leilighet i dette bygget var den dyreste boligen som ble solgt i Vesterålen i november. Leiligheten gikk for 4,2 millioner.   Foto: Arkiv

Nyheter

Også i november var det en rekke boliger og eiendommer som skiftet eiere. 109.940.156 kroner er det beløpet VOL har regnet seg frem til at eiendomsomsetningen i Vesterålen var for november.

Omsetningen er en liten nedgang fra oktober, da det ble omsatt eiendom for 113 millioner i regionen.

Den dyreste eiendommen som ble omsatt i november, var en forretningseiendom i Håndkleppveien i Bø. Fem millioner måtte kjøperne ut med for eiendommen, som også omfattet to andre eiendommer i kommunen.

Dyrest av privatboligene i Bø i november, var Bøveien 310, som ble solgt for 1,61 millioner.

I alt ble det omsatt eiendom for 9,7 millioner kroner i Bø.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Bø i november

I Hadsel var det en leilighet i Stokmarknes sentrum som gikk for den høyeste prisen. Leiligheten i Havnegata gikk til slutt for 4,2 millioner kroner.

Dette var den dyreste privateiendommen som ble omsatt i november. I tillegg ble blant annet en bolig i Hauanveien omsatt for 3,3 millioner, og en bolig i Måkeveien solgt for 3,75 millioner. Dette bidro til en samlet omsetning på 32,196 millioner i kommunen.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Hadsel i november

Sortland hadde i oktober en rekorddyr bolig som ble solgt for over åtte millioner. I november var det ingen boliger eller eiendommer som ble omsatt for over fire millioner kroner.

En bolig i Ålgårdsveien ble månedens dyreste. Den gikk for 3,9 millioner. I tillegg gikk en bolig i Møllenbakkveien for 3,670 millioner, mens Sortland kommune solgte en eiendom i Vesterålsgata for 3,6 millioner.

42,554 millioner endte omsetningen på for Sortlands del.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Sortland i november

Den dyreste boligen i Øksnes oppnådde en pris på 3,650 millioner og ligger i Innfartsveien. Boligen var også den klart dyreste i kommunen i november, der en bolig i Langryggveien ble den nest dyreste med en sluttsum på 2,775 millioner. En eiendom med gårdsnummer 64 og bruksnummer 326 endte på 2,1 millioner.

Samlet var omsetningen på 13,855 millioner i Øksnes.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Øksnes i november.

I Andøy gikk den dyreste eiendommen, en bolig i Strandgata, for 2,5 millioner. En bolig i Hans Egedesgate gikk for 2,1 millioner, mens en Gårdsveien som gikk for 2,030 millioner var med på å dra sluttsummen for Andøy opp til 11,634 millioner.

Se alle eiendomsoverdragelsene for Andøy i november.