– Burde utredet konsekvensene i forkant

Økonomiprofessor er kritisk til at Bø ikke utredet konsekvensene av å kutte i formuesskatten før vedtaket ble gjort.

Bø kommunehus.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Det er Jarle Møen, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH) som overfor NRK sier at Bø kan ha gamblet med innbyggernes velferd gjennom å innføre det mye omtalte kuttet i formuesskatten, et kutt som innføres fra 1. januar 2021.

NRK skriver Møen mener det er kritikkverdig at et vedtak har blitt gjort uten at konsekvensene er blitt utredet.

Regjeringen endret regelverket etter at Bø hadde gjort sitt vedtak. Denne regelendringen, som medførte at Bø ville komme måtte stå for både eget tap av skatteinntekter og skatteinntekter til utjevningsordningen mellom kommunene, er nå endret slik at kommunen slipper å dekke inntektstapet til fellesskapet.


Regjeringen snur og gir Bø unntak fra reglene

Bø kommune har fått mye oppmerksomhet etter at det ble bestemt at formueskatten skulle settes ned. Flere rikfolk har meldt flytting til kommunen, men det er en utfordring kommunen ikke var forberedt på, nemlig hvor dyrt påfunnet kunne bli.Mangemillionær dropper å flytte til Bø

Benn Eidissen har kjøpt bolig i Bø til mange millioner og har meldt flytting til eventyrkommunen. Dette går han nå tilbake på. Reglene som sier han faktisk må bo i Bø får skylda.


Dyttet utenfor stupet

Møen mener det er var riktig at overføringsmodellen ble endret.

– For Bø fikk endringen en form for tilbakevirkende kraft, samtidig som de ble heiet frem for å ha tatt et slikt initiativ. Et halvt år etterpå ble de dyttet utenfor stupet av Regjeringen gjennom kommuneproposisjonen for 2021. Konsekvensene ble ikke tydelig kommunisert, mener Møen.

Økonomiprofessoren faller derfor ned på at overgangsordningen som Bø har fått innvilget, er i orden siden det betyr at innbyggerne i Bø blir skjermet for kutt som kunne fått dramatiske følger. Til NRK sier han at han tror det blir vanskelig nok for Bø å dekke den delen av skattekostnaden som de selv må dekke.


Sture er «Årets kommuneprofil 2020»: – Helt rått!

Bø-ordføreren gikk helt til topps i Kommunal Rapports kåring av hvilken profil i kommune-Norge som har gjort størst inntrykk i løpet av året. – Helt rått, sier Sture Pedersen selv.


Til NRK uttaler SV-politiker i Bø, Anette Korneliussen, at saken ikke sto på sakslista da saken kom opp til behandling blant politikerne. Hun beskriver situasjonen som om en kanin som ble trukket opp av hatten, og at vedtaket ble gjort på et tynt grunnlag. SV var eneste parti som stemte mot da saken var oppe til avstemning.

– Det ble snakket varmt og positivt om det, men ikke lagt frem tall eller utredninger. Det burde vært bedt om utsettelse for å gjøre utredninger og utregninger på det, påpeker hun til statskanalens nettsider.

Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder av Tax Justice Network Norge. Hun deler Møens syn, og uttaler til NRK at hun mener det Bø har gjort er gambling.

– Oppsiden av dette var høyst usikker. Det eneste de med sikkerhet kunne vite, var at reduksjon av formuesskatten ville føre til mindre inntekter. Forklaringen henger ikke på greip, slår hun fast.


Bøs nye millionærer sparer 11 millioner kroner på å flytte

Totalt ti millionærer har meldt flytting til Bø på grunn av formueskatten. Det sparer de mye penger på.Vil stoppe «Norges Monaco»

Frp vil trigge til mer «skattekonkurranse» kommunen imellom, mens MDG vil fjerne muligheten til å senke formuesskatten.


Ville blitt enda færre

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, har stått med rak rygg og forsvart vedtaket om kutt i formuesskatten siden vedtaket ble gjort. Det gjør han fremdeles.

Han uttaler til NRK at han skjønner at de er flere som er kritiske, men sier også alternativet - ikke å gjøre noe - hadde vært enda verre. Da ville det blitt enda færre innbyggere i kommunen.

– Jeg er ikke enig i at vi har gamblet. Risikoen var større om vi ikke gjorde noe. Befolkningsstatistikken viser en klar nedgang, sier han.

Han har tidligere uttalt til VOL at Bø vil se resultatet av prosjektet om et par år. Denne uttalelsen gjentar han også til NRK. Men Pedersen innrømmer at det lå lite informasjon på bordet da vedtaket ble avgjort. Årsaken var at opplysningene var vanskelige å få tak i, ifølge Pedersen.

– Vi vet at vi taper penger på å miste folk. Siden utregninga var såpass usikker, har vi gjort opp et budsjett i balanse som sier vi beholder samme folketall som i dag, forklarer Pedersen.


Bø taper selv med nye milliardærer som innbyggere

Bø har kuttet grovt i formuesskatten for kommunens innbyggere. Men kommunen går likevel 10 millioner i minus, viser tall fra KS.Vil stake ut retningen for Høyres distriktspolitikk

Ordføreren som har lokket flere mangemillionærer til kommunen ved å kutte grovt i formuesskatten, blir Høyres nye distriktsprofil.