Strømkabel røk da portstolpe ble fjernet

Andenes har opplevd et massivt strømbrudd torsdag.

Fjerning av portstolpe sørget for at strømmen ble borte på Andenes.   Foto: Jørn Aune

Nyheter

Etter det VOL har fått opplyst, er store deler av sentrum av Andenes uten strøm.

Årsaken til strømbruddet er spesiell. En portstolpe på skoletomta på Andenes skulle fjernes. Og da mannskapene var i gang arbeidet og hadde fått opp portstolpen, røk også strømkabelen som hadde blitt lagt under stolpen den gangen kabelen ble lagt i jorda.

Slik så kabelen ut. Restene av portstolpen ligger under kabelen.   Foto: Jørn Aune

Uhellet skjedde mellom 10.30 og 11.00 torsdag og flere butikker har vært uten strøm siden. Blant annet skal apoteket på Andenes være rammet.

13.10 får vi opplyst fra Andøy Energi Nett AS at det er en del kunder som har fått tilbake strømmen. Men feilen er samtidig av en slik karakter at kabler må skjøtes. De beklager det inntrufne og opplyser at det kan ta fra sju til ni timer før alle kundene har fått strømmen tilbake.

Kl. 14 opplyser Andøy Energi Nett AS at en del kunder har fått strømmen tilbake, men opplyser at feilen er av en slik karakter at det må skjøtes kabler. Det vil ta mellom sju og ni timer å fikse.