Mener Boreal har satt befolkningen i en vanskelig situasjon

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er langt fra fornøyd med at Boreal måtte legge fergene ved kai onsdag ettermiddag.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Arbeiderpartiet  Foto: Thor-Wiggo Skille

Nyheter

Det var i en revisjon fra Sjøfartsdirektoratet at Boreal strøk. Fartøyene hadde ikke gyldige sertifikater og det var ikke rapportert inn hendelser og utført risikoanalyser av skader og hendelser i selskapet. Derfor ble det seilingsnekt.

Dette rammet Nordland hardt. Boreal trafikkerer 14 strekninger til havs i fylket, også i Hadsel.

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune, uttaler fylkesråd Tomas Norvoll at han mener Boreal har satt Nordlands befolkning i en ekstremt vanskelig situasjon gjennom seilingsnekten.

– Situasjonen var svært krevende for folk langs kysten. Dette skal ikke skje, slår Norvoll fast i pressemeldingen.

Fremover kommer dialogen til å bli tettere. Norvoll og Nordland fylkeskommune vil gjøre alt for at de skal forsikre seg om at Boreal følger opp revisjonen og manglende som der ble avdekt.

Norvoll trekker frem at store samfunn ble isolert som følge av trafikkstansen. Nå vil de kreve garantier fra Boreal om at dette tas på høyeste alvor. Samtidig trekker han frem at han er stolt over at administrasjonen i Nordland fylkeskommune klarte på få minutter å sette krisestab, og klarte å ordne alternativ transport på noen av rutene. Lovundskyss og Torghatten stilte opp og hjalp til.

– Det er ingen selvfølge at det er tilgjengelig materiell hos andre selskaper. Lovundskyss tok utfordringen på strak arm og klarte å frakte folk til Dønna, Herøy, Lurøy og Træna, noe vi er svært takknemlige for, uttaler Norvoll, som er sitert i pressemeldingen på at situasjonen hadde potensial til å bli en gedigen krise. .

– Millionverdier ville gått tapt om dette hadde vart i flere dager, mener Norvoll.

Han sikter til at det var flere vogntog med fersk laks som sto klar på øyene og skulle til fastlandet.

Tilliten til Boreal er ikke blitt styrket etter episoden.

– Den er nok ikke styrket, uttaler Norvoll, som videre forteller at Boreal må rette opp feilene og bevise at båtene driftes med stort fokus på sikkerhet.

Han vil komme tilbake om hvordan Nordland fylkeskommune eventuelt vil søke økonomisk kompensasjon fra Boreal.