Slik skal de få flere reisende til å teste seg

Regjeringen kommer med nye karanteneregler, der målet er at flere reisende skal ta korona-test.

Regjeringen, her ved helseminister Bent Høie, vil ha flere reisende til å teste seg når de ankommer Norge.   Foto: Ørn Borgen/NTB

Nyheter

Det opplyser Regjeringen i en pressemelding sendt ut mandag formiddag.

Tidligere har det vært tid dagers karantene som personer som kommer til Norge, men med de nye reglene kan en tilreisende få gå ut av karantene om det avlegges to negative korona-tester i løpet av tidligst sju dager.

Den første av testene skal ifølge meldingen tas innen tre dager etter ankomst, mens den andre skal tas tidligst sju døgn etter ankomst.

Å ta en korona-test er frivillig, men dersom en ikke tester seg, eller det ikke er kapasitet til å ta en test, må den reisende tilbringe ti døgn i innreisekarantene slik som nå.

Innreisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst faller vekk fra de nye reglene. Disse personene skal ifølge meldingen avlegge en obligatorisk korona-test, men de vil likevel ikke få noe forkortet innreisekarantene. Årsaken er den stor oppblomstringen av mutert virus som er oppdaget hos britene.

Må følge forskriftene

Regjeringen understreker i pressemeldingen at at alle tester må tas i tråd med covid-19-forskriften.

I tillegg understrekes det at muligheten til å forkorte innreisekarantenen gjennom testing, ikke er en rettighet og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver kan stå for testene.

– For eksempel vil det tilsi at personer som har testet seg etter ankomst, og ønsker å ta test to ikke kan kreve dette av kommunen. Og dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn, skrives det i meldingen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttaler dette om den nye ordningen:

– Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende.

Kan være tilbakevirkende

Ordningen vil gjelde fra 29. desember klokka 08.00, og den kan ha en viss tilbakevirkende kraft.

– Reisende som har kommet til Norge for mindre enn ti dager siden og har testet seg ved ankomst eller innen tre dager etter ankomst, kan også benytte ordningen ved å teste seg på nytt tidligst dag sju eller senere. Helsedirektoratet og FHI har vurdert forslaget og mener det er smittevernfaglig forsvarlig å innføre nå, heter det i meldingen.

Helse- og omsorgsministeren opplyser at det er viktig å utsette spredningen av de mer smittsomme variantene av viruset så lenge som mulig. Det er påvist to tilfeller av det muterte viruset i Norge i løpet av juledagene.

– Derfor må vi gjøre det vi kan for å få testet flest mulig av dem som reiser inn i landet, uten at dette går ut over annet viktig testarbeid knyttet til blant annet smittesporing og smittekarantene, påpeker Høie.

Tidlig i januar kommer den en ny, digital reiseregistrering. Da kan testing ved innreise bli obligatorisk. Hvis så skjer, må det tas en korona-test 72 timer etter ankomst Norge. Denne ordningen vil gjøre det lettere å kontrollere at nordmenn tester seg, heter det i meldingen.

Langtransportsjåfører og togpersonell som ikke jobber på godstog får også endrede regler. De kan unntas innreisekarantene selv om de har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før de ankommer Norge, men de må fortsatt ha hjemmekarantene.