Hevder at toppledelsen besluttet å ikke varsle passasjerene

I en en rapport fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark hevder en av skipslegene ved hurtigruteskipet Roald Amundsen at det var toppledelsen som besluttet å ikke varslet passasjerene, da det brøt ut korona på hurtigruteskipet Roald Amundsen. 

Det er fortsatt konflikt om hendelsesforløpet da hurtigruteskipet Roald Amundsen ble utsatt for korona-smitte i slutten av juli.   Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Nyheter

Dette strider imot forklaringen i Hurtigrutens rapport, hvor skipslegene ble utpekt til syndebukker.

I en artikkel mandag 4. januar gjengir NRK blant annet følgende fra rapporten:

«Ifølge skipslegens redegjørelse var skipslegen klar og tydelig på at alle passasjerer måtte varsles umiddelbart, og han ba om en bekreftelse på at varsling skulle skje samme dag. Han fikk bekreftelse på dette per telefon, og var trygg på at det skulle gjøres».

Men overfor NRK hevder skipslegen nå at ledelsen ikke fulgte rådet og at det var toppledelsen som besluttet at passasjerene ikke skulle varsles.

Det sentrale spørsmålet i rapporten er om legene har brutt plikten til varsling og forsvarlig hjelp, og ledelsens rolle i saken blir også belyst. Ifølge rapporten varslet både skipslegen og kommunelegen Hurtigruten da det 29. juli ble påvist smitte på det første hurtigruteskipet.

I Artikkelen til NRK avviser hurtigrutens kommunikasjonsrådgiver Øystein Knoph påstandene fra skipslegen.

– Hurtigruten har ikke mottatt rapporten fra Fylkesmannen, og vi kan derfor vanskelig kommentere detaljer i innholdet av den. Vi lar oss imidlertid overraske over at kommentarene som NRK viderebringer åpenbart avviker fra dem som tidligere er gitt til det uavhengige granskingsutvalget. Dette er en beskrivelse av hendelsene vi ikke kjenner oss igjen i, sier han til NRK.