Vil gjøre det enklere å få legetime

I Andøy ønsker de at du enklere skal få legetime samme dag.

Enhetsleder for helse og familie i Andøy, Beathe Andersen.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Det opplyser Andøy kommune i en pressemelding.

Å få en legetime når en har behov for det, har ikke alltid vært like enkelt. Ofte har en måttet ringe legekontor og fastlege utallige ganger før en har fått time. Nå skal legene i Andøy kommune holde av et visst antall ledige timer hver dag for å gjøre det lettere for brukerne og pasienter å komme til lege.

Andøy kommune skriver i meldingen at målet er å kutte ned på ventetiden med denne ordningen. Det presiseres at dette gjelder Andenes legekontor og at det drives som før på Risøyhamn.

– Legene vil planlegge enkelte timer frem i tid og holde andre timer åpne. Det vil gjøre det lettere å få seg time på dagen, opplyser enhetsleder for familie og helse i Andøy kommune, Beathe Andersen, i pressemeldingen.

Det opplyses også at pasienter som har behov for å sette opp timer langt frem i tid, fortsatt kan gjøre dette.

Denne ordningen har også vært brukt i Hadsel og Andøy har hentet erfaringer derfra når de nå setter i gang med det nye opplegget.

I første omgang skal dette være et prøveprosjekt i to måneder. Andersen forteller i meldingen at de deretter skal vurdere om alt har gått etter hensikten.

Startskuddet går mandag 11. januar og en skal bestille time på samme måte som før, ved at man ringer legekontoret.

Det vil også bli mer tilgjengelige timer gjennom videokonsultasjon, meldes det.