Håper på avtale om Lyngmoa i løpet kort tid

Vi hadde nylig en reportasje om at det i løpet av de tre første kvartalene av 2020 ikke ble startet en eneste boligbygging i Andøy. – Men det er viktig å ha planene klare når behovet kommer, sier Arne Blix, som er teknisk sjef i Andøy kommune.

Damsgård: Andøy kommune skal nå starte en reguleringsprosess for to boligfelt på Damsgård på Andenes. Totalt kan de to feltene gi et 30-talls nye boligtomter i kommunesenteret. Foto: Tony Gulla Sivertsen 

Nyheter

– Det har ikke vært noe rush og stort mas etter boligtomter den senere tid. Det så vi blant annet da vi lyste ut og solgte tomten «Gløshaugen» i DO-veien på Andenes nylig. Da var det en interessent. I tillegg til den tomten, så har vi solgt en tomt i Andenes sør i det siste, sier han, og legger til at han har forventninger om at etterspørselen kanskje øker de kommende årene.