Lagmann: – Anmoder tingretten om å utlevere kjennelse

To arbeidsdager etter at Vesterålen tingrett la ned referatforbud i en alvorlig straffesak på Sortland, forelå det ingen skriftlig kjennelse fra tingretten.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

– Jeg kan foreløpig ikke gjøre mer enn å anmode tingretten å straks utlevere kjennelsen slik at ankemuligheten kan utnyttes, sier lagmann Bjørnar Eirik Stokkan i Hålogaland lagmannsrett.

VOL har vært i kontakt med Vesterålen tingrett for å få den skriftlige kjennelsen utlevert, men ved arbeidsdagens slutt onsdag forelå det fortsatt ikke noen skriftlig kjennelse fra tingretten.

Sorenskriver og tingrettsdommer Hans Edvard Roll opplyste under straffesakens oppstart tirsdag, at det ville foreligge en skriftlig kjennelse i løpet av straffesakens første dag. Etter at det viste seg at tingretten ikke hadde fått laget en skriftlig versjon av kjennelsen og heller ikke fikk respons fra retten, kontaktet VOL Hålogaland lagmannsrett for å vurdere en anke av kjennelsen.

En anke av tingrettens kjennelsen vil ha som mål å få omstøtt tingrettens beslutning om referatforbud, som i følge sorenskriveren selv ikke har skjedd på 20 år. Målet med en anke vil være at media skal få rett til å referere fra straffesaken, som omhandler en mann som er tiltalt for overgrep mot ei jente under 14 år og ei jente mellom 14 og 16 år.

Lagmann Bjørnar Eirik Stokkan opplyser onsdag formiddag til VOL at han var i kontakt med Vesterålen tingrett ved lunsjtider.

– Jeg har redegjort for henvendelsen og ønsket om å vurdere anke over kjennelsen, sier lagmannen i en e-post til VOL.

Han har fått opplyst at tingretten holder sitt rettsmøte utenfor sine faste lokaler, noe som gjør det vanskeligere med støttefunksjoner og drift.

– På den annen side er det en rett for dem som er til stede når det avsies kjennelse om referatforbud etter domstolloven § 129 annet ledd å kunne anke kjennelse, som går fram av fjerde ledd i paragrafen, opplyser lagmannen i Hålogaland lagmannsrett.

Straffesaken i tingretten holdes på grunn av reglene som skal hindre koronasmitte, i et møtelokale ved Sortland hotell, ett steinkast fra tingrettens egne lokaler – hvor det finnes støttefunksjoner.