– Må ha balanse i områdebruken

Utbyggingen av Gulstadøya vil ikke forhindres nevneverdig av de mange kulturminnene og gravhaugene som er registrert i området. Til gjengjeld skal de gravlagte få beholde utsikten, foreslår kommunedirektør Ola Morten Teigen.

Mange minner: Gulstadøya har mange kulturminner og gravhauger. Hadsel jobber med fylkeskommunen om å se på hva som absolutt må fredes, for å få bygd ut så mye som mulig av området. 

Nyheter

Fordi det var nå en gang sånn at de som ble gravlagt der ute, skulle se havet. Det er ikke noe Teigen ønsker å endre på, og han informerte torsdag formannskapet om at det jobbes med å etablere en sti mellom de to områdene med flest kulturminner. Likevel, fram til dette er avklart, vil fremdriften i overtakelsen stå litt på stedet hvil.