Han er klar for å satse på torskeoppdrett

Oppdrettsselskapet Øyfisk søker om dispensasjon for å etablere åtte merder for oppdrett av torsk i Øksnes.

Kristian Klo er styreleder i oppdrettsselskapet Øyfisk AS.  Foto: Tommy Hansen.

Nyheter

Det er ved Kaldhammarsundet selskapet ønsker å etablere det nye oppdrettsanlegget som skal bestå av åtte merder. Fortøyningssystemets overflateareal vil være 150 x 300 meter, heter det i søknad om dispensasjon fra kystsoneplan.