Kraftig passasjernedgang for alle, men nesten normalt med avganger på Andøya

2020 endte med en kraftig nedgang i passasjertallet ved flyplassene i regionen. Dette gjelder også for flyavganger på Skagen og på Evenes, men på Andøya hadde de nesten normalt antall avganger.

MINST NEDGANG: Andøya lufthavn har lavest prosentvis nedgang blant flyplassene i regionen, både når det gjelder antall passasjerer og i antall flybevegelser.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Nyheter

Andøya lufthavn endte med 31.230 passasjerer i 2020. Det er en nedgang på 30,6 prosent sammenlignet med 2019.