Vil fremskynde arbeidet med gang- og sykkelvei på Holmstad

Sortland kommune ønsker å fremskynde arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Holmstad med et år.
Nyheter

Saken skal opp til behandling i førstkommende formannskapsmøte torsdag neste uke.