– Å få til forutsigbarhet for Skagen har vært et av de viktigste argumentene for regionråde

I desember i fjor ble det kjent at Skagen lufthavn fra årsskiftet er i systemet med offentlig finansierte anbudsruter som en midlertidig ordning.

Widerøe på Skagen lufthavn.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter