Flere uten strøm på Søndre Langøy

Nyheter

Fredag morgen melder Trollfjord Nett om strømstans i områdene Bitterstad, Vikbotn, Holmsnes og Slottnes på Søndre Langøy i Hadsel.

– Vi arbeider med saken, melder selskapet.

Ifølge Trollfjords egen nettside var opprinnelig 55 kunder berørt av strømstansen. Nå er dette tallet redusert til 24.

Rundt 09:30 opplyser Marek Eriksen, vakthavende med LoVe driftssentral, at det er snakk om en jordfeil et sted mellom Vikbotn og Bitterstad.

– Vi har montører ute på befaring. De har vært ute cirka en time, men det er snakk om en ganske lang strekning de må undersøke, sier han.

Eriksen sier at de per nå ikke kan si noe om hvor lang tid det vil ta å finne og rette opp feilen.