Snart tar staten regninga hans for omsorgstjenestene

Lødingen blir med i en forsøksordning med statlig finansiert omsorg.

Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen.  Foto: Innsendt

Nyheter

I går takket et enstemmig kommunestyre i Lødingen ja til å være med i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, det såkalte SIO-prosjektet. Formålet med prosjektet er å se om en statlig finansiering av omsorgstjenestene gir større grad av likebehandling på tvers av kommunegrenser og mer korrekt behovsdekning.