Skal forske på hva søringer vet om Nord-Norge

Det finnes en rekke stereotypier og oppfatninger om Nord-Norge og nordlendinger blant folk lenger sør. I et nytt forskningsprosjekt skal forskere finne ut hva søringene egentlig vet om landsdelen.

Nordlyset er sannsynligvis noe av det mer positive søringer forbinder med Nord-Norge.  Foto: Marius Birkeland.

Nyheter


Nordområdesenteret ved Nord Universitet har nemlig satt i gang en kartlegging for å finne ut hva folk sørafor vet om Nord-Norge. I en spørreundersøkelse i den forbindelse, blir det blant annet spurt om hva personer i aldersgruppen mellom 20 og 40 år fra Trøndelag og sørover, kan om både utdanning og jobbmuligheter i Nord.

– Det er tre hovedting vi har vært ute etter. Det er hva vet man om landsdelen, hva vet man om næringslivet og hva vet man om utdanningsmulighetene, sier Frode Mellemvik, direktør for Nordområdesenteret til NRK Nordland.

Sammen med flere andre skal han finne ut hva som skal til for at unge skal velge å flytte nordover, og hva som skal til for at de blir. Direktøren påpeker at statistikken viser at det både blir færre nordlendinger, i tillegg til at det blir født færre av den slags sort.

Et annet spørsmål som er inkludert i kartleggingen, er hvilke oppfatninger de har av landsdelen. Ifølge direktør Mellemvik, underbygger noen av disse svarene at det finnes flere stereotypier, blant annet at det er mye dårlig vær i nord.

Det er også flere positive funn i forskningen, og ifølge Mellemvik er oppfatningen av Nord-Norge mye mer positiv enn han hadde trodd. En av årsakene til det, tror han kan ha noe å gjøre med at mange reiste nordover på norgesferie i sommer.