Han kan ha fått sin «arvtaker»

Endelig har én søker meldt sin interesse for å overta hjemmelen øre-, nese- halsspesialist Erik Zadig har hatt på Myre i en årrekke.

Øre- nese- halsspesialist Erik Zadig.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

I over 30 år har Erik Zadig praktisert som øre-, nese- og halsspesialist med klinikk på Myre. 1. mars i fjor leverte han inn sin oppsigelse til Helse Nord og ønsket å tre inn i pensjonistenes rekker. Avtalehjemmelen han har med Helse Nord ble lyst ut, men ingen søkere meldte sin interesse.