Kommunen mener «bidraget til byutviklingen blir redusert til fordel for privat inntjening». Arkitekten reagerer

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å avslå Steinsviks søknad om endringer av reguleringsplanen for Kjempenhøy Boliger på Sortland. Kommunen mener prosjektets bidrag til byutviklingen blir redusert til fordel for privat inntjening. Dette reagerer arkitekten på.

Torsdag skal formannskapet i Sortland behandle en søknad om mindre endringer av reguleringsplan for Kjempenhøy Boliger på Sortland.   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– Vedtatt reguleringsplan ivaretar hensynet til attraktivt gateløp med mulighet for rekreasjon og lek underveis, i tråd med føringer i overordnet plan, Byplan. Pågående utbygging har privatisert det offentlige grøntområde, vanskeliggjort krav til universell utforming langs veien og redusert prosjektet bidrag til en attraktiv by. Følgelig er prosjektets bidrag til byutviklingen redusert til fordel for privat inntjening, skriver kommuneadministrasjonen i sin beskrivelse av saken.