Sortlandsskoler registrert med for få lærere

I et brev til kommunen gjør Statsforvalteren i Nordland det klart at flere sortlandsskoler er registrert med for få lærerårsverk. Oppvekstsjef i Sortland Erik Strand mener årsaken kan være feilføringer fra skolene.

Jon Børre Knutsen, nestleder i Utdanningsforbundet i Sortland, mener sortlandsskolen mangler ressurser etter flere års kutt. Nå mener han det er helt uforsvarlig å kutte mer.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

I et brev fra til Sortland kommune skriver Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen) at flere skoler i Sortland har færre lærerårsverk enn de er pålagt etter den nasjonale lærernormen.