Mistanke om voldtekt etterforskes videre

Om lag fire måneder etter at politiet ble kjent med en mulig voldtekt i en kommune i Vesterålen, pågår etterforskningen fortsatt.

Illustrasjonsfoto.  

Nyheter

Politioverbetjent Anne Margrethe Kleczka ved Sortland lensmannskontor er lokal leder for seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning.