Anklager regjeringen for løftebrudd om Hålogalandsveien:

– Regjeringen prioriterer ikke folk og næringsliv i Nord-Norge

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) frykter at Hålogalandsveien blir utsatt, og beskylder regjeringen for løftebrudd.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) frykter mener det haster å få gjort et vedtak om at Hålogalandsveien skal bygges. 

Nyheter

Onsdag stilte stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) samferdselsministeren et skriftlig spørsmål, hvor hun ba ham orientere i Stortingets spørretime om framdriften for Hålogalandsveien.