Redegjør om korona-tilfeller

På sin Facebook-side redegjør Hadsel kommune om situasjonen rundt de siste korona-tilfellene i kommunen.

Martin Larsen Drageset, smittevernlege i Hadsel kommune.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Bakgrunnen er at de har fått tilbakemelding om at det er en del bekymringer knyttet til de siste tilfellene av positive korona-tester i kommunen, skriver Hadsel kommune i posten.

De melder at det har vært streng praktisering av karantene i forbindelse med nærkontakter, og at det i tvilstilfeller har vært satt nærkontakter av nærkontaktene i karantene. Dette skal være en strengere praksis enn pålagt, melder smittevernlege Martin Larsen Drageset.

- Dere kan være trygge på at alle med påvist smitte blir isolert, hvis de ikke allerede er i isolasjon, og at alle nærkontakter blir satt i karantene, uttaler Drageset i meldingen.

Han viser til utbruddet i desember og forsikrer innbyggerne om at det vil bli satt inn tiltak og sendt ut informasjon bredt om nye utbrudd skulle komme.

- I den situasjonen vi er i nå, har det så langt ikke vært nødvendig å gjøre det. Vi har ikke et lokalt utbrudd i Hadsel kommune, vi har to tilfeller av smitte som er knyttet til reise, uttaler Drageset.

Kommunen påminner om at alle som har selv de minste tegn til sykdom skal holde seg hjemme. I tillegg minner de på å holde avstand og ha få sosiale kontakter. God håndhygiene trekkes også frem. Samtidig som unødvendig reising ikke anbefales, spesielt ikke til Oslo-regionen. En anbefales heller ikke å motta besøk fra Oslo-området.