Giganthavna på Myre plages av store bølger. Kommune og stat krangler om hvem som skal betale for utbedring

Sjøen vasker ut havbunnen i deler av Myre havn og det er utfordrende forhold i havna etter havneutvidelsen og anleggelse av ny molo for noen år siden. Øksnes mener staten må stå for tiltak, mens staten nekter.

Havnesjef Torodd Gustavsen og ordfører John Danielsen i Øksnes ved allmenningskaia der havbunnen vaskes ut.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

På tampen av 2013 gikk Kystverket i gang på Myre med sitt gigantprosjekt til flere hundre millioner kroner. Innseilinga til Myre havn skulle nå gjøres både bredere og dypere, og to nye moloer skulle skjerme havna for sjø og drag.