Her er det høyest og lavest ledighet

Ved utgangen av januar 2021 var det 3 738 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I Vesterålen ligger vi både over og under fylkessnittet.

Illustrasjonsbilde arbeidsledighet.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Fremdeles er det kommunene i Lofoten og Vesterålen som ligger høyest på ledighetsstatistikken i Nordland. Moskenes har absolutt høyest ledighet med 13,5 prosent helt ledige. Deretter følger Værøy kommune med 6,2 prosent.