Legger ny dam ved Storvatnet på is

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag å legge ny dam ved Storvatnet på is. Å sikre vannforsyningen til industriutbyggingene i Holmen og ellers i Sortland.

Sortland kommune er ikke avhengige av å bygge ny dam ved Storvatnet, og dette er heller ikke noe NVE krever.   Foto: Arkiv/Marius Birkeland

Nyheter

– En har på en måte visst det, og det står også i hovedplanen, at det skal etableres fiskeriindustri på den siden (på Holmen, journ.anm), men vannmengdeproblematikken er heller ikke beskrevet i hovedplanen. Det som står er faktisk at industrien ikke vil ha behov for mer vann, sa Terje Kili, kommunalsjef teknisk, da formannskapet torsdag skulle behandle saken.