Vil ansette miljøterapeut ved Sortland ungdomsskole

Sortland kommune vil i løpet av neste uke lyse ut en miljøterapeutstilling ved Sortland ungdomsskole. Dette er ett av tre tiltak som kommunen jobber med for å styrke arbeidet med barn, unge og foresatte.

Erik Strand er kommunalsjef for skole og oppvekst i Sortland kommune.  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

I budsjett- og økonomisaken som kommunestyret behandlet i desember ble det vedtatt å styrke sosiallærerfunksjonen ved Sortland ungdomsskole med en 70-prosentstilling og skolehelsetjenesten med 50-prosentstilling. Det ble samtidig vedtatt at det skal etableres en 100-prosentstilling for en oppsøkende funksjon utenfor skoletid i kommunen.