Historisk veisatsing i Øksnes

I år er det bevilget syv millioner kroner til asfaltering av kommunale veier i Øksnes. Det er et historisk høyt beløp.

Illustrasjonsbilde veisatsning.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Dårlige veier og manglende veivedlikehold har vært en gjennomgangstone i mange kommuner i regionen over tid. Så også i Øksnes. Derfor bestemte administrasjonen ved budsjettarbeidet i fjor å slå på stortromma for 2021.