Slik vil de bekjempe fiskerikriminalitet

Norges Kystfiskarlag forklarer i en pressemelding hvordan de mener kriminalitet i fiskeriene kan bekjempes.

Norges Kystfiskarlag er ikke fornøyd med forslagene som er lagt frem for å få ned fiskerikriminalitet.   Foto: Arkivfoto/illustrasjonsfoto

Nyheter

Tidligere denne uken var de i møter med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. Temaet for møtet var nye registreringskrav for fiskeflåten.

Det er et mål om å bekjempe fiskerikriminalitet. Tom Vegar Kiil er leder av Norges Kystfiskarlag og sier i pressemeldingen at flåteleddet er klar til å ta sin del av jobben i den kampen.

Ingen effekt

Han forteller i meldingen at han ikke tror rapporteringskravene som er varslet for flåten under 15 meter vil ha noen effekt med tanke på å få ned den organiserte kriminaliteten i fiskeriene.

– Tiltakene vi mener vi være effektive, er økt tilstedeværelse av kontrollmyndighetene, og gjerne i kombinasjon med kamera på kaiene. Åpne og tilgjengelige regnskap over inn- og utgående fisk må på plass, understreker han.

Nylig ble det klart at det vil bli innført at alle større fartøy må ha VMS (fartøyovervåkingssystem) om bord, uansett størrelse på båtene.

Nødvendig

Kystfiskarlagslederen trekker i meldingen frem at de representerer en flåtegruppe som er veldig sammensatt. Båtene har ulik størrelse, omsetning og driftsmønster. Det gjør at Kiil ikke vil sammenligne med den delen av fiskeflåten som i dag i dag bruker VMS.

– For oss blir det helt nødvendig å få på plass tilpassede krav som er praktisk gjennomførbare og økonomisk forsvarlig, særlig for de aller minste fartøyene, påpeker han.

I pressemeldingen understrekes det at Norges Kystfiskarlag har vært tydelig på at posisjonsrapportering bør skje med AIS (automatisk identifikasjonssystem). Dette har Nærings- og fiskeridepartementet ikke tatt til følge.

– Vi skal likevel være konstruktive i det videre arbeidet med å få på plass løsninger, som praktisk og kostnadsmessig blir overkommelig for alle fartøy under 15 meter, sier lederen av Norges Kystfiskarlag.