Tingretten: Truet med drap, slipper fengsel

En mann fra Hadsel ble frifunnet for sykkeltyveri, men dømt for drapstrusler. Mannen slipper å gå i fengsel, fordi Vesterålen tingrett mente at mannen i noen grad ble provosert.

  Foto: Stian Andre Lund

Nyheter

Vesterålen tingrett avsa en dom 26. januar som delvis frifant mannen for de forholdene som påtalemyndighetene hadde dratt mannen til retten for å svare på.