Tingretten: Unngikk å møte blikket til politibetjent

Vesterålen tingrett har dømt en mann for hasjrøyking, og viser i begrunnelsen blant annet til at tiltalte unngikk å møte blikket til en politibetjent.

Illustrasjonsfoto. Canabisprøver undersøkes for innholdet av THC under kontrollerte forhold i et laboratorium.  Foto: NTB

Nyheter

Straffesaken mot mannen fra Vesterålen har sitt utgangspunkt i en hendelse i midten av august 2020. Ved midnatt en lørdag mener politiet at en mann i 30-årene brukte hasj, noe som rammes av legemiddelloven. For dette fikk mannen en bot på 2.000 kroner. Denne ble ikke vedtatt innen fristen, og dermed trådte bota inn som tiltalebeslutning i tingretten.