Deltar ikke på møte med Stokmarknes Handelseiendom

Den politiske ledelsen i Hadsel kommune kommer ikke til å være med på et uformelt møte med Stokmarknes Handelseiendom.

Ordfører Lena Arntzen sier nei til et møte med Stokmarknes Handelseiendom.   Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Ifølge en pressemelding sendt ut av fungerende ordfører Lena Arntzen, har selskapet Stokmarknes Handelseiendom invitert kommunestyret og kontrollutvalget til et uformelt møte for fjerning av de forurensede massene på Coop Extra-tomta/Sykehustomta i Hadsel.

Saken skal opp i formannskapet denne uka.

– En helt sentral del av en kommunedirektørs hverdag er å forstå saksbehandling og sørge for at kunnskapsgrunnlaget til folkevalgte er godt nok for at et vedtak skal fattes. Dette ansvaret bærer kommunedirektøren godt, og det finnes ingen grunn til å tro at tilfellet i denne saken skulle annerledes, melder Arntzen i pressemeldingen.

Hun opplyser om at formannskapet har vedtatt at kommunedirektøren er delegert fullmakt til å gå i forhandlinger med Stokmarknes Handelseiendom, forhandlinger som formannskap og kommunestyre vil bli orientert om.

Arntzen skriver at Stokmarknes Handelseiendom har tatt initiativ til noe som kan minne om et uformelt kommunestyre rundt ei sak som kan ende opp i retten. Derfor sier Arntzen også nei til å delta i et slikt møte.

– Det er viktig å være bevisst på hvilken rolle en har. For ordfører er det ikke forenlig å delta i uformelle møter med hele kommunestyret og kontrollutvalget invitert, om ei sak som nå ligger på bordet til kommunedirektøren, melder Hadsel-ordføreren.

Hun trekker frem at det er kommunedirektøren som skal være kilden til saksinformasjon. Administrasjonen er ikke part i saken, men kommunestyret.

Ordføreren ber selskapet om å sende sine bekymringer skriftlig til kommunestyret, slik at en formell henvendelse vil komme i postlistene.

– Det er den mest ryddige måten å kommunisere med et helt kommunestyre, mener hun.