Kommunale veier kan bli overlatt til grunneierne

Administrasjonen i Hadsel vil nedklassifisere en rekke kommunale veier og lysanlegg. Hvis politikerne vedtar forslaget blir det opp til grunneierne å vurdere om de ser seg tjent med å stå for vedlikehold.

Øyvind Stensø Skjørholm, teknisk sjef i Hadsel, mener nedklassifisering av veier og lysanlegg er en naturlig konsekvens av kuttet i teknisk avdeling som politikerne i Hadsel har vedtatt.   Foto: Vidar Eliassen

Nyheter

Når en vei eller et lysanlegg blir nedklassifisert overføres eierskapet til grunneier.