Bekymret for barn og unges helse

Foreldreutvalgene (FAU) ved åtte skoler i Sortland har skrevet under på et brev til politikerne og andre ledere i Sortland kommune, der de uttrykker bekymring for hvordan korona-pandemien påvirker barn på Sortland og deres helse.

Grete Ellingsen er blant FAU-representantene som har skrevet under på brevet som er sendt til politikerne i Sortland, og som tar for seg barn og unges helse i forbindelse med nedstengningen som følge av korona-restriksjoner. Bildet er tatt i en annen sammenheng.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Vi er bekymret for hvordan nedstengningen av samfunnet påvirker våre barn og dere helse!

Slik starter brevet som FAU ved Sortland ungdomsskole, Sortland barneskole, Holmstad skole, Sigerfjord skole, Maurnes skole, Lamarka skole, Jennestad montesorriskole og Strand skole har undertegnet.

Brevet er også sendt blant annet til media.

Brevet stilet til politikerne i kommunen. Der ber FAU-lederne om at politikerne forteller hvordan de ønsker å bruke ressursene fremover for å ivareta den fysiske og psykiske helsen til barn og ungdom i Sortland.

Rødt nivå

FAU-lederne stiller spørsmål med hva som vil skje om skolene i Sortland går inn i rødt nivå, og om det likevel vil bli en fysisk skolehverdag for skolebarna ved et slikt tilfelle.

I tillegg spørres det om muligheten for kommunen å inngå samarbeid med lokale lag og foreninger, slik at det kan lages til aktiviteter for barn og unge utendørs. Dette er noen av de andre spørsmålene som stilles:

– Kan kommunen gå i bresjen for at det vil være åpne tilbud for barn og unge i ferier fremover? Kan dette være tiden for å snakke med andre kommuner i Vesterålen for å se på mulige tilbud som kunne vært av regional karakter; det kunne være ridebane, motorsportbane, åpen slalåmbakke? Vi ser at slike initiativ er oppe i media tid om annen, kanskje er dette tiden for å ta de ned og realisere de?

Tilskudd

Det finnes nasjonale ordninger som kommuner kan søke støtte fra. I brevet påpeker FAU-lederne at det er to av ordningene som Sortland burde fatte interesse for.

Den første ordningen FAU-gjengen nevner kalles LOS og retter seg mot ungdom fra 12-24 år. Ordningen retter seg mot ungdom i den alderen som er i fare for å ende utenfor når det gjelder arbeid og skole. Ifølge FAU-lederne har denne ordningen som mål å styrke ungdoms mestring, trivsel og skoletilknytning.

– Har kommunen en oversikt over hvor mange barn i Sortland som «faller mellom to stoler» for eksempel «mellom» BUP og barnevern? En vet at det finnes barn og ungdom som trenger hjelp, men som ikke «kvalifiserer» til verken det ene eller andre. Den andre måten er å søke midler til Foreldrestøttende tiltak i kommunen, og der vi som for eksempel Foreldreutvalg (FAU) ved ulike skoler kan være partnere i et slikt prosjekt, melder FAU-lederen i Sortland. '

Samarbeid

Foreldrene ved skolene i Sortland er åpne for samarbeid, informerer de om i brevet. De vil gjerne høre hva Sortland kommune har for tanker om temaet.

– I mellomtiden gjennomføres prosjektet Foreldre i Coronaens tid som er bygging av foreldrenettverk- og kunnskap, - ledet an av FAU ved Sortland Ungdomsskole. Vi blir glade for svar og tilbakemeldinger fra dere og stiller gjerne i et møte (ute eller i Møysalen) dersom det er ønskelig, opplyser Grete Ellingsen, Aleksander Bjørnsund, Tonje Knutsen, Elin Sommerseth, Kathrine Lønskog, Stine Selstø, Thomas Paulsen og Atle Eide i brevet som er datert 9. februar.