– Hvis vi ser alle veiene i sammenheng får vi et paradigmeskifte på linje med da vi bygget bruene i Vesterålen på 70-tallet

Vesterålens Næringslivssamarbeid mener det er viktig at fylkesveiene i Vesterålen blir sett i sammenheng og prioriteres når fylkeskommunen vedtar ny regional transportplan.

Vesterålens Næringlivssamarbeid vil ha en storsatsing på fylkesveiene i Vesterålen. Her sitter Knut Roald Holmøy i Holmøy Maritime til venstre, og Inge Egil Kristoffersen i Egil Kristoffersen & Sønner til høyre.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

I desember besluttet fylkestinget i Nordland å sette i gang arbeidet med ny regional transportplan for Nordland. Transportplanen skal legge premissene for samferdselsområdet i Nordland fylke, og skal gjelde for perioden 2022-2033.