Kvinne anklaget for oppdiktet straffbar handling

En kvinne fra en kommune i Vesterålen må stille i tingretten tiltalt for det politiet mener er brudd på straffelovens lovbud om anklage om oppdiktet straffbar handling.

  Foto: Berit Roald / NTB

Nyheter

Det er Nordland politidistrikt som i slutten av mai 2021 bringer saken inn for behandling i Vesterålen tingrett. Saken er av en slik art at den tiltalte kvinnen ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Det betyr i de fleste sammenhenger at det er snakk om en sak som har lavt straffenivå.