Utsetter dyre tiltak i Hovden havn

Bø kommune utsetter behandling av mulige tiltak i Hovden havn inntil kommunedelplan for dette er vedtatt.

Hovden havn.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Nyheter

Slik lyder innstillingen til formannskapet behandling av saken. Bakgrunnen er en henvendelse fra Hovden Fiskeindustri AS angående Hovden havn og spesielt innseilinga.