Foreslo å gi S&K Eiendom 80.000 kroner. Ble nedstemt

Høyre ønsket at Sortland kommune skulle tilby S&K Eiendom AS 80.000 kroner for arealet kommunen vil ha til utrykningsvei. Det var ikke majoriteten av kommunestyret enige i.

Stig Karlsen, eier av S&K Eiendom, og konsulent i saken Finn Pedersen, reagerer sterkt på at kommunen setter i gang en rettslig prosess for å få tatt over et areal på 69 kvadratmeter her.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

– Det bør være i Sortland kommunes egen interesse å bli enig med eieren om en minnelig løsning. I Grunnloven gjøres det klart at ved ekspropriasjon har den det eksproprieres mot krav på full erstatning, enten det er salgs- eller bruksverdi. Man har alltid krav på det høyeste av disse to, sa Beate Bø Nilsen (H), da hun fremmet partiets alternative forslag.