Stor uenighet rundt prioritering i vannsaken

Politikerne i Sortland var ikke enig om hva som må prioriteres for å få sikret og styrket vanntilsiget i kommunen. Høyre og Frp ønsket blant annet å ferdigstille dam ved Storvatnet, noe de ikke fikk tilslag for.

Kommunen ønsker foreløpig å legge planene med å bygge ny demning ved Storvatnet på is slik at de kan gjøre andre tiltak for å få møte vannbehovet i Sortland.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Kommunalsjef Terje Kili orienterte innledningsvis for vannbehovet i Sortland kommune. I likhet med i formannskapet sa han at dagens vannkapasitet er for liten for behovet for vann to til tre år frem i tid. Ifølge kommunes beregninger var vannkapasiteten per januar i år 50-55 liter i sekundet, mens den i 2022/2023 vil være på 70-75 liter i sekundet. Han gjentok også at Storvatnet ikke har kapasitet til å levere slike vannmengder, selv med dam, og vil forsterke beredskapsutfordringen.