Husleieforholdet ble plutselig 674.000 kroner dyrere

Etter at Vesterålen tingrett var ferdig med saken, hadde et husleieforhold i Hadsel blitt 674.000 kroner dyrere.

Dette er et av bildene som saksøkeren har vist fram under tingrettens behandling av striden mellom utleier og leietaker. 

Nyheter

Tvistesaken som Vesterålen tingrett har ferdigbehandlet, gjelder krav om erstatning for påstått skadeverk og manglende rengjøring etter et husleieforhold som endte på verst mulige måte. Vesterålen tingrett har dømt to leietakere til å betale 167.000 kroner i erstatning og 226.000 kroner i sakskostnader til utleieren i Hadsel kommune. Saksøkte hadde dessuten kostnader til egen advokat på 281.000 kroner.